Ofte stilte spørsmål

Vi er overveldet av responsen vi har fått fra våre kunder og ser at det er mange spørsmål som går igjen når man skal kjøpe systemet.
Her har vi prøvd å samle alle de mest vanlige spørsmålene på én side.

Hvis du har et spørsmål som vi ikke har svart, ta gjerne kontakt med oss på support@sensarmarine.no og vi vil svare så raskt som mulig.

Alt du trenger for å komme i gang.

 • Hovedenhet med innebygde sensorer
 • Monteringsbrakett for hovedenhet
 • Vannsensor
 • Ledninger for tilkobling til 2 batterier + lensepumpe
 • Instruksjonsmanual

Systemet installeres enkelt i løpet av 15-30 minutter, avhengig av type båt.
Installasjonen gjøres på 3 steg:

 1. Montér vannivåsensor vertikalt i samme høyde som lensepumpen
 2. Koble ledninger til batteri og lensepumpe
 3. Monter hovedenhet

Vi vil legge ut videoer som viser hvordan systemet installeres i forskjellige båter. I tillegg vil det følge med en instruksjonsmanual sammen med hovedenheten.

Det interne batteriet kan overvåke båten i opptil 40 dager uten å lades. Intern batteriet lades automatisk når motor er i gang eller når båten er koblet til landstrøm anlegg.

Ja. Integrert i hovedenheten er det et globalt sim-kort som velger det nettverket som gir best dekning der hvor båten befinner seg.

Nei. Det er et globalt sim-kort integrert med hovedenheten som er koblet til vår skytjeneste.

Sensorene måler 1 gang hvert sekund. Hvis verdiene kommer utenfor de satte grensene sender systemet alarm og du vil motta varsling på din mobiltelefon.

Det er to moduser for systemet:

 • Når båten ikke er i bruk sendes det data 1 gang i timen
 • Når båten er i bruk sendes det data 1 gang hvert minutt

Hvis en av sensorene går i alarm vil systemet sende data umiddelbart uansett om båten er i bruk eller ikke.

Ja. Sensorene oppdager om man kjører på 12V eller 24V og vil automatisk justere alarm verdiene slik at de passer til batteriet.

Nei. Hovedenheten har et internt batteri som kan overvåke båten i opptil 40 dager. Det interne batteriet lades via båtens batteri når motor er i gang eller båten er koblet til landstrøm anlegg.

I hovedenheten er det et integrert globalt sim-kort. Systemet kobler seg til det nettet som har best dekning for der båten befinner seg.

Det betales en månedlig avgift for tjenesten som leveres. Dette inkluderer:

 • Kontinuerlig overvåkning
 • Drift og vedlikehold av systemet
 • Datatrafikk fra båten til båteiers mobil
 • SMS sendt til båteier ved alarm situasjoner
 • Sporing og gjenfinning av båten via døgnbemannet alarmsentral.

Det er forskjellige typer abonnementer du kan velge mellom, med forskjellige vilkår.

 • Sesong abonnement gjelder for perioden 01. april til 30.september.
 • Helårsabonnement  gjelder for 12 måneder.

Systemet slutter å sende oppdateringer og vil gå i dvalemodus.
Du vil fortsatt ha full tilgang til app og historisk data.

Systemet kan installeres i alle typer båter. Det er ingen begrensninger på båtens størrelse. For å kunne utnytte systemet optimalt, bør båten ha minst ett båtbatteri.

Hvis en alarm situasjon oppstår vil du motta push varsling og en sms.
Det vil også bli sendt sms til de andre telefonnumrene du har lagt inn.